Søknadsfrist Hovedopptaket er 15.mars 2021

Søknad om overflytting fra en barnehage til en annen må skje skriftlig. Skjema finnes på Nordkapp kommunes hjemmeside.

 

Opplysninger om barnehagene, betalingssatser og åpningstider, samt søknadsskjema ligger på kommunen hjemmeside www.nordkapp.kommune.no

Andre henvendelser kontakt Kristin Olsen på

Kristin.olsen@nordkapp.kommune.no

Eller tlf. 78476603 /97772977

Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.