Grieg Seafood Finnmark AS - Søknad for offentlig utlysing og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering av akvakulturlokalitet Vannfjorden i Nordkapp kommune.

I følge Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad fra Grieg Seafood AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Klarering av ny lokalitet Vannfjorden, Nordkapp kommune:

 

Kommune:                  Nordkapp

Søker:                         Grieg Seafood AS

Søknaden gjelder:       Klarering ny lokalitet

Størrelse:                    5670 t

Lokalitet:                    Vannfjorden

Kartref.:                      N 71˚ 1,067 Ø 25˚ 23,349

Kontaktperson:           Odd Leknes tlf.: 48 06 61 34

Søknaden er utlagt til offentlig ettersyn i Nordkapp kommune på servicekontoret og på www.nordkapp.kommune.no

 

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Nordkapp kommune, postboks 403 9751 Honningsvåg eller epost: postmottak@nordkapp.kommune.no innen 13. november 2017. For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema

Relevante dokumenter kan lastes ned her:

1362031_Beredskapsplan - Oppslag_vedlegg_12.pdf

1362031_Beredskapsplan for sykdom og eller massedødt_vedlegg_14.pdf

1362031_Beredskapsplan ved mistanke om rømming og ved rømming_vedlegg_13.pdf

1362031_Dokumentkontroll - oversikt_vedlegg_15.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_1.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_2.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_3.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_4.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_5.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_6.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_7.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_8.pdf

1362031_Hoveddokument_vedlegg_9.pdf

Grieg Seafood Finnmark AS - Oversendelse av søknad for offentlig utlysing og kommunal behandling - Søknad om lokalitetsklarering av akvakulturl....pdf