Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknadsfrister for skjenkebevilling enkeltarrangement julen 2019

Vi nærmer oss julesesongen med stormskritt og vi ønsker å informere alle om frister og prosedyren for å søke om skjenkebevilling til enkeltarrangement i desember. 

Søknader om bevillinger for en enkeltanledning må normalt sett være kommet inn til Servicekontoret senest fire uker før arrangementet skal avholdes. Vi ber om at alle søknader fylles ut i kommunens skjemaportal og sendes oss snarest og senest innen onsdag den 27. november.

HUSK Å SENDE EGEN SØKNAD TIL FINNMARK POLITIDISTRIKT. Dette ifm. vandelssjekk av skjenkestyrere, stedfortrede og eventuelle vakter. Vendelssjekk foretas for hver enkelt anledning! Kommunen vil ikke kunne utstede skjenkebevilling ifm. enkeltarrangement uten at vandelssjekk fra politiet foreligger. Les detaljert informasjon nedenfor. 

Fra 21.01.2019 må ansvarlig for arrangementet sende egen søknad til politiet med opplysninger om arrangementets art, tid og sted, størrelse (antall gjester), opplyse om skjenking/ikke skjenking, navn og tlf på ansvarlig, samt andre relevante opplysninger om arrangementet. Dette for å innhente vandelsvurdering fra politiet for sjenkestyrer og stedfortreder. 


Hvis arrangementet er av en slik størrelse at det vil kreves vakter, må det opplyses om antall vakter med navn og fullt personnummer (11 sifre). Dette fordi politiet skal sjekke vandelen til alle som skal være vakter. Dette for å innhente vandelsvurdering fra politiet for samtlige vakter.

Saksbehandlingstiden hos politiet er på mellom 2 og 3 uker.

Kommunen vil ikke kunne utstede skjenkebevilling ifm. enkeltarrangement uten at vandelssjekk fra politiet foreligger. Søknadsskjema til politiet finner du her.  Søknader skal sendes: post.finnmark@politiet.no