Anleggene det kan søkes om tilskudd til er delt inn i søknadsgruppene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I tillegg har departementet en tilskuddsordning til anlegg for friluftsliv i fjellet. Her kan du lese mer, eller oppvekst- og kultursjef kan kontaktes.
Søknadsfrist for spillemidler for 2013 er i Nordkapp kommune satt til 15. oktober 2012.