Nordkapp kommune, Teknisk etat skal sammen med Presis veidrift spyle hovedgatene.
I morgen tidlig, 14/05, kl 0730 blir det omskiltet/stengt vei fra Joker til homen/fiskeriveien.
 
Vi ber om at biler flyttes slik at arbeidet kan gjøres effektivt.
 
Biler som ikke er flyttet blir tauet bort på eiers regning.