Kommunestyret i Nordkapp gjorde i møte 03.04.2017 følgende vedtak:

- Detaljregulering Fiskerihavn Gjesvær

- Detaljregulering Fiskerihavn Skarsvåg

- Detaljregulering Deponi Gjesvær

Reguleringsplanene kan lastes opp her:

Detaljregulering Fiskerihavn Gjesvær.pdf

Detaljregulering Fiskerihavn Skarsvåg.pdf

Detaljregulering deponi Gjesvær.pdf