Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stenger løyper 1-4 på fastlandet

Fylkesmannen ber om at Nordkapp kommune stenger løype 1,2,3 og 4 på fastlandet fra og med 22.april for å ivareta dyrevelferden som følge av den kritiske beitesituasjonen.

Selv om stikker ikke blir hentet før 22. april ber vi om at scooterfører reistrerer at løypene er stengt. Kommunen vil origanisere innsamling av stikker snarest!

 

Dette betyr samtidig at innvilgede dispensasjoner for kjøring på fastlandssiden må inndras ut sesongen. Eneste unntak vil være helt nødvendig kjøring i forbindelse med stenging av løypene.

Inntil videre er løypene på Magerøya åpne. Det er imidlertid ankommet rein til Magerøya og det anmodes om at scooterkjøring på øya skjer med størst mulig aktpågivenhet overfor reinen. Løypene på øya kan ved behov stenges på kort varsel.

Terskelen for å innvilge dispensasjoner til kjøring på Magerøya vil være vesentlig høyere enn ellers, og som hovedregel innvilges ikke dispensasjonssøknader. Kun søknader hvor det vises til helt nødvendig kjøring vil kunne vurderes. Allerede innvilgede dispensasjoner kan tilsvarende benyttes bare dersom kjøringen er helt nødvendig og kan gjennomføres uten å forstyrre rein.

Ved spørsmål kontakt Simon Jessen på telefon 78 47 65 07