Prisen ble innstiftet av avdelingsstyret for oppvekst og kultur i vår og ble delt ut for første gang på Turn torsdag kveld. Til tross for Gamsts unge alder har hun gjort seg bemerket i Nordkapps musikkliv i mange år allerede. Hun har vært og er til stor inspirasjon for unge og gamle. Fra tidlig alder har hun utstrålt sangglede og begeistret mange med sin egenartet og modenhet, sa leder av avdelingsstyret oppvekst og kultur, Trudy Engen i sin begrunnelse. 
Stipendet er på 10 000 kroner, diplom og blomster. Sparebanken, Kraftlaget og Scandic sørger for prisbeløpet, og kommunen utpeker kandidater etter innkomne forslag.

Foto: Raymond Elde - Radio Nordkapp