Pga teknisk feil på svømmebassenget må Nordkapp kommune dessverre vente med å åpne det for bruk. Det er forventet rettet i løpet av september og så snart feil er rettet vil dato for åpning bli annonsert.