Teknisk administrasjon
 

Kontakt:

Teknisk sjef:   Lennart Karlsen Lennart.Karlsen@nordkapp.kommune, no tel.90191681

Virksomhetsleder Teknisk drift: Tom Steve Paulsen tom.steve.paulsen@nordkapp.kommune.no, tel. 91828416

Va ingeniør Cato Solberg Cato.Solberg@nordkapp.kommune.no, tel. 908 92 903

Byggesaksbehandler Inger Jørgensen Inger.Jorgensen@nordkapp.kommune.no , tlf 90760511