Teknisk administrasjon
 

Kontakt:

Teknisk sjef: Vera Iversen vera.iversen@nordkapp.kommune.no,  tel. 7846541

Virksomhetsleder Byggdrift: Tom Steve Paulsen tom.steve.paulsen@nordkapp.kommune.no, tel. 78476551

Virksomhetsleder Uteseksjon: Kari Lene Olsen, kari.lene.olsen@nordkapp.kommune.no, tel. 78476544