Teknisk sektor er delt i to virksomheter: byggdrift og uteseksjon. Virksomhetsledere har det faglige ansvaret for sine respektive avdelinger. Teknisk sjef har det overordnede administrative, økonomiske og planansvaret for sektoren.

Organisasjonskart teknisk sektor

 

 

 

 

 

 

 

Teknisk vakt

Tlf: 90 96 42 38

Nordkapp Brannvesen - vakttelefon
Tlf: 99 70 39 76