Det er sendt ut infoskriv til alle husstander og bedrifter i Nordkapp kommune med nyttig informasjon rundt dette. Har du ikke mottatt denne kan du henvende deg til servicekontoret.
Nordkapp kommune har engasjert firma Eskan AS til å utføre besiktigelse av eiendommene.
Dette arbeidet vil i hovedsak foregå i perioden juli til oktober 2017.
Kommunen er ikke avhengig av at du er tilstede ved besiktigelsen, men dersom du ønsker å være tilstede må du sende oss en skriftlig melding om dette, gjerne e-post innen 14 juli 2017.

 

Kontaktinformasjon:

E-POST:   eskatt@nordkapp.kommune.no
TELEFON: 

94149827

Telefonen er bemannet man-fre kl.09:00-15:00 i perioden 3-14 juli.

POST:  Nordkapp kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 403
9751 Honningsvåg