Tilskudd til arbeid med universell utforming
Teknisk sektor gjennomfører  kartlegging av tilgjengelighet i kommunale bygg og Honningsvåg sentrum. Dette arbeidet utføres av sommervikarer på teknisk som har fått opplæring i grunnleggende prinsipper for universell utforming.
Målet med prosjektet er å identifisere hindringer i samfunnet slik at nødvendige tiltak kan implementeres i vedlikeholdsplaner og daglig vedlikehold av kommunens bygninger og uteområder.
Prosjektet har fått støtte fra Statens Kartverket (kr 30 000) og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (kr 125 000).
Teknisksektor har i fjor gjennomført prosjektet Kompetanseheving for driftspersonell og saksbehandlere i universell utforming. Kunnskap om universell utforming brukes nå aktivt i kartleggingsarbeidet.