Tilskudd til vilt- og friluftslivsformål i 2018
Lag, foreninger, kommuner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd for 2018 nå. 
Man kan søke tilskudd til:
• Friluftsaktivitet (frist 1. februar)
• Turskiltprosjekt «Fylkeskommunalt tilskudd til skilting og merking» (frist 15.februar)
• Tilskudd til statlig sikring av friluftsområder (15. januar)
• Tiltak i statlig sikrede friluftsområder (1. februar)
• Viltformål (frist 15. januar)
 
Dette er tilskudd som Finnmark fylkeskommune forvalter på vegne av Klima- og miljødepartementet.
For mer informasjon se: http://www.ffk.no/sok-tilskudd/ 
Miljødirektoratets søknadssenter: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/