Statsråd Karl Eirik Schjøtt Pedersen og høyres leder Erna Solberg vil være til stede og vil fra sine ståsted si litt om tiltakssonen og forhåpentligvis ha positive tilbakemeldinger om tiltakssonens innhold i framtida. Samtlige stortingsrepresentanter fra Troms og Finnmark, fylkesordførerne og fylkesmennene i Troms og Finnmark er også invitert. Selvfølgelig er alle ordførerne i kommunene som er berørt av tiltakssonen samt alle andre som måtte sitte i regionrådes styrer/organer til stede under jubileet. Jubileumskonferansen går over 2 dager. Første dag gjør man et tilbakeblikk og ser hvor man står i dag. Mens andre dag blir viet framtida. Direktør Sveinung Eikeland fra Norut Alta gjør et historisk tilbakeblikk på tiltakssonen første dag mens han dagen etter gjør seg noen refleksjoner for framtida. Det blir også tid til debatt. Redaktør Rolf Edmund Lund fra Altaposten og sjefredaktør Hans Kristian Amundsen leder debattene henholdsvis første og andre dag. På kvelden den 7. April er det invitert til festmiddag. Tidligere statssekretær i Syse-regjeringen Odd Richard Olsen blir toastmaster. Odd Richard Olsen var statssekretær for med særlig ansvar for Nord-Norge. Han er vel den som i sin tid som var den sterkeste pådriver i regjeringen for de tiltakene og virkemidlene som ble vedtatt. Program vedlagt.