Nordkapp kommune inviterer til et informasjonsmøte vedrørende arbeidet med ny trafikksikkerhetsplan  mandag 11. desember kl. 1800 på kommunestyresalen .  


For å kunne søke om fylkeskommunal støtte til ulike trafikksikkerhetstiltak må Nordkapp kommune ha en oppdatert plan. Vi ber dere derfor komme med innspill til hvilke tiltak som dere mener kan bedre trafikksikkerheten. Innspill kan sendes til: stig.hansen@nordkappnh.no ,  eller Nordkappregionen Næringshage, Boks 193, 9751 Honningsvåg – innen 15 desember.