Ved Ungdommens hus i Honningsvåg er kveldene er inndelt i ulike tider for ulike aldersgrupper som følgende:

Onsdager:
Kl 18.00 – 21.00         Fra 1 – 6 klasse

Fredager:
Kl 19.00  - 23.00         Fra 7 klasse og oppover

Det er kulturkonsulent Edelh Ingebrigtsen som har ansvaret for tilbudet.

De ansatte klubblederne er:
Kamilla Nielsen
Marius Ingebrigtsen