Det er ansatt nye klubbledere og det vil være åpen klubb hver fredag. Kveldene er inndelt i ulike tider for ulike aldersgrupper og vil være følgende:
Kl 17.00 - 19.00  - Fra  1 - 6 klasse
Kl 19.00 - 20.00   - Fra 1 klasse og for alle
Kl 20.00  - 22.00 : - Fra 7 klasse og oppover

Det er kulturkonsulent Edelh Ingebrigtsen som har ansvaret for tilbudet.

De ansatte klubblederne er:
Henrik Karlsen
Simon Pind Jessen

For mer informasjon om ungdomstilbudet i Nordkapp kommune les her