Åpningstider:

Fredag kl. 17.00 - 19.30 for 1. - 6. klasse

           kl. 19.30 - 22.00 for 7. klasse og oppover.