«Ut på vidda» er et tilbud om lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. Prosjektet er i startfasen, nå avklarer vi behovet i kommunene. Målet er at vi skal tilby disse tjenestene til barn, unge, voksne og eldre i nær framtid. Mer om Ut på vidda på www.fylkesmannen.no/tf/utpavidda