Teknisk etat har igangsatt arbeidet med utbedring etter vannskader i Storgata / Øvergata..

Som følge av arbeid med overvann- og avløp vil det tidvis bli redusert framkommelighet i Storgata og Øvergata.

Utbedringsarbeidet vil medføre reduserte antall parkeringsplasser fra Storgata 8B til 12A i utbedringsperioden. Området er skiltet.

 

Tidsaspektet på arbeidet er en måned.

 

Nordkapp kommune beklager de ulemper arbeidet medfører for de berørte.