Alta og Hammerfest familievernkontor starter opp med utekontor i Honningsvåg i Juni. De som ønsker å benytte tilbudet kan henvende seg til vårt sentralbord 46615590 for bestilling av time.  

https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/altahammerfest/