UTESEKSJON


Kontakt:
Teknisk vakt telefon:  909 64 238

Gravemeldingstjenesten (vann, veg og avløp)

Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Søknad om gravetillatelse sendes  via Nordkapp kommunes skjemaportal

Søknad om utslippstillatelse sendes via Nordkapp kommunens skjemaportal