Arktis 2030-utlysningen er nå aktiv på regionalforvaltning.no. En spennende satsing hvor også kommunene kan stå som hovedsøker. Søknadsfristen er 18. september 2020. Vedlagt er en informasjon flyer. 
Mer om utlysningen på web her:  https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-naringsutvikling/arktis-2030/