Lag og foreninger inviteres til å søke om arrangementet:  

Nordkapp kommune søker etter arrangør av Nordkappfestivalen 2016, under følgende betingelser:

 

Festival start skal være lørdag 11. juni 2016, Nordkappmarsjen skal arrangeres lørdag 11. juni 2016.

 

Andre krav til arrangør:

  • Arrangør skal koordinere og gjennomføre festivalen
  • Samarbeide og samhandle med andre lag/foreninger for å få en variert og best mulig festival
  • Lage et program, trykking, foreta en koordinering av programmet, distribusjon av

      program/markedsføring

  • Initiere aktivitet/arrangement i hele kommunen
  • Gjennomføre en åpning av festivalen
  • Gjennomføre VM i linestampkasting
  • Det skal være tilbud til barn/ungdom i programmet til Nordkappfestivalen Arrangør skal tilrettelegge/gjennomføre ulike arrangement for målgruppen
  • Arrangør av Nordkappmarsjen. Dette innebærer annonsering av marsjen i ulike medier,

      både lokalt, regionalt og nasjonalt god tid i forkant av marsjen. Gjennomføring av

      marsjen i henhold til krav fra Turmarsjforbundet med stasjoner underveis

  • Utarbeide en rapport om festivalen som leveres ved krav om utbetaling av tilskudd

 

 

Utlysningen er under forutsetning om at kommunestyret i Nordkapp bevilger Kr. 80.000.- til dette formålet for 2016.