Søknadsfrist 15 mars 2017

Søknaden sendes på epost : postmottak@nordkapp.kommune.no 
Eller Nordkapp kommune, Boks 403, 9750 Honningsvåg

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møte i avdelingstyret for Oppvekst og kultur i mai 2017. For spørsmål ta kontakt med kulturkonsulent Edelh Ingebrigtsen tlf: 905 49 459, eller på epost: edelh.ingebrigtsen@nordkapp.kommune.no