Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene gjøres oppmerksom på at det åpnes for å søke på kulturmidler.

Retningslinjene kan finnes her:

https://www.nordkapp.kommune.no/kulturmidler.5158502-282982.html

Søknadsskjema «Kulturformål - søknad om tilskudd» finnes på hjemmesiden til Nordkapp kommune:

https://kommune24-7.no/nordkapp/701770

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møte i hovedutvalget for oppvekst- velferd og kultur 16.09.2020. For spørsmål ta kontakt med virksomhetsleder kultur Steffen Ditløvsen tlf: 404 57 892, eller på epost: steffen.ditlovsen@nordkapp.kommune.no

Søknadsfrist 26.08.2020