Frivillige lag og foreninger, arrangører og enkeltpersoner som planlegger ikke-kommersiell kulturaktivitet i henhold til retningslinjene gjøres oppmerksom på at det åpnes for å søke på kulturmidler. 

 

 

Søknadsskjema finner du her: Kulturformål - søknad om tilskudd

 

Tildeling av kulturmidler vil bli gjort i møte i hovedutvalget for oppvekst, velferd og kultur 30. august.

 

For spørsmål ta kontakt med kulturkonsulent Elin Malene Berg på telefon 78 47 65 14, eller på e-post Elin.Berg@nordkapp.kommune.no 

 

Søknadsfrist 18. juli