Kulturprisen tildeles i erkjentlighet til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket til fremme av den lokale kultur.  Prisen er en pengepremie på kr 20 000,- gitt av Sparebank 1 Nord-Norge, Repvåg Kraftlag og Scandic. 

Ungdoms kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon som innen det utvidede kulturbegrepet over tid har virket til å fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktivitet i Nordkapp kommune. Forslag kan fremmes fra enkeltpersoner og organisasjoner. Personer og organisasjoner kan også selv søke om stipendiet. Prisen er en pengepremie på kr 10 000,- gitt av Sparebank 1 Nord-Norge, Repvåg Kraftlag og Scandic. 

Frist for innsending av forslag: 20. mai

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til:

postmottak@nordkapp.kommune.no