Utlysning av midler fra Nordkapp kommunes fond for innlandsfiske. 

Fondet ble opprettet i 1993 som en del av vilkårene for Repvåg Kraftlags konsesjon knyttet til utbygging av Repvåg - vassdraget og Ørretvannet. Formålet er forvaltning av kommunens vassdrag, informasjon og fiskeoppsyn, tilrettelegge allmennhetens utøvelse av fiske samt tiltak som vil fremme interessen for innlandsfiske i Nordkapp kommune.

Søknad sendes postmottak@nordkapp.kommune.no

Søknadsfrist: Søndag 24. juni 2018. 

 

For ytterligere informasjon kontakt simon.jessen@nordkapp.kommune.no