Utlysning av midler fra Nordkapp kommunes næringsfond
 
Utlysningsramme kr 1 500 000,-
 
Søknadsfrist 08.04.2021
 
Søknad leveres via www.regionalforvaltning.no
 
Retningslinjer for bruk av næringsfondet finnes her