Kvalifikasjonskrav: Livrednings-/førstehjelpskurs. Kurset tilbys av kommunen. Tiltredelse i begynnelsen av september etter fullført kurs.
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Oppvekst og kulturkontoret på tlf. 90548459 

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes til:
Nordkapp Kommune
Boks 403
9750 Honningsvåg
Eller på mail til: postmottak@nordkapp.kommune.no
 
Søknadsfrist 8. september 2011.