I henhold til Lov om Akvakultur (Akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter legges følgende søknad om ny lokalitet i Vannfjorden i Nordkapp kommune ut til offentlig ettersyn:

Kommune: Nordkapp

Søker: Grieg Seafood Finnmark AS

Søknaden gjelder: Klarering av ny lokalitet i sjø for produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret

Størrelse: 5 670 tonn

Kartref.: N 70º 45.084    Ø 25º 38.219 (Midtpunkt)

Kontaktperson: Odd Arne Leknes mob.: 48066134

Dokumentene kan lastes opp her:

B -und Repvåg apr 2015.pdf

Følgeskriv søknad Vedbotn.pdf

kvittering_innsendt20161220.pdf

Oversendelse av søknad fra Grieg Seafood AS, for offentlig utlysning og kommunal behandling – Klarering av ny lokalitet Vedbotn, Nordkapp kommune.pdf

Rapport C undersøkelse Reppvåg 2015.pdf

Rapport naturmangfold Vedbotn.pdf

Utsnitt av arealplan Vedbotn.pdf

Vedlegg 10 - Flåte Vedbotn.pdf

Vedlegg 11 - Nordkapp, beredskapsplan ved rømming.pdf

Vedlegg 12 - Nordkapp, beredskapsplan ved sykdom og massedød.pdf

Vedlegg 13 - Nordkapp, beredskapsplan oppslag.pdf

Vedlegg 14 - Vurdering konsekvensutredning Vedbotn.pdf

Vedlegg 7 - Sjøkart Ytre Porsanger.pdf

Vedlegg 8 - Oversikt Vedbotn.pdf

Vedlegg 9 - Utsnitt av anlegg Vedbotn.pdf

Vedlegg 2 - Strømrapport Reppvåg 2014.pdf