Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2021fra Sametinget, gjennom ordningen 
 
– Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer  
 
Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger
 
 
Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider: 
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-samiske-kulturminner
 
 
- Fartøyvern 
 
Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.
 
 
Du finner elektronisk søknadsskjema og regelverk for tilskuddet på Riksantikvarens nettsider: 
https://www.riksantikvaren.no/les-om/tilskudd/#tilskudd-fartoy
 
 
Tilskuddene  gjelder for 2021
Søknadsfrist: 1.november 2020 
 
 
Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.