Tabellen under viser antall vaksinerte i Nordkapp kommune i forrige uke. Totalt mottok vi 132 doser og de fordelte seg slik:

 

Oversikt doser uke 26.png

 

 

Oversikten under viser en prognose over når en kan forvente å bli vaksinert. Det knytter seg stor usikkerhet i tallene under da vi ikke vet hvor mange vaksiner vi vil motta. Her vil vi måtte forvente at det vil komme endringer så dette er kun en prognose basert på dagens informasjon fra FHI.

 

Oversikt doser fremover.png