Skjema til listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalgene er nå tilgjengelig på valg.no. I tillegg til standard skjemaer til listeforslag med plass til 56 kandidater, er det også lagt ut utvidede skjema med inntil 84 kandidater for kommunestyrevalget og 96 kandidater for fylkestingsvalget for de som har behov for dette.