Eller pr mail til mariann.bardsnes@nordkapp.kommune.no  Snarest og innen torsdag 4 februar.