Vannmåleravlesing for private og bedriftsabonnenter som foretar avlesing selv

 

Det er nå tid for årlig vannmåleravlesing for abonnenter som har montert vannmålere. Alle abonnenter, både private og bedrifter, som ikke har så stort forbruk at vannmålere blir avlest av vårt personell, skal lese av og sende inn sin målerstand innen 10. november 2017. Innmelding skjer på eget skjema som du kan laste ned på siden her. Skjema sendes pr. e-post til postmottak@nordkapp.kommune.no, eller du kan sende dette som vanlig post. Innmelding kan også skje ved personlig oppmøte på servicekontoret på Rådhuset. Der avlesing ikke blir foretatt og meldt inn til oss, vil forbruk bli stipulert ved årsslutt.

Skjema finner du her: Årlig vannmåleravlesing PDF document ODT document