Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om skuterløyper i Nordkapp kommune

Varsel om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om skuterløyper i Nordkapp kommune

Iht. Motorferdsellovens §4a og Motorferdselforskriften §4a varsles det herved om høring og offentlig ettersyn av Forskrift om snøskuterløyper, Nordkapp kommune.

Høringsdokumenter og øvrige vedlegg er tilgjengelig for nedlastning her:

Øvrige_ vedlegg

Utredning av nye og eksisterende skuterløyper

Høringsdokumenter

wPm 6X 54lsDsegAAAABJRU 5ErkJggg==

Spørsmål til arbeidet kan rettes til
Vegard Juliussen: 93218319/vegard.juliussen@nordkapp.kommune.noGry Michelsen: 958145118/ gry.michelsen@multiconsult.no

Merknader bes sendt skriftlig til Multiconsult Norge AS på tromso@multiconsult.no, med kopi til Nordkapp kommune på postmottak@nordkapp.kommune.no innen 27.08.2021.