Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om mulig midlertidig bygge- og deleforbud - Nordkapphalvøya i Nordkapp kommune

Varsel om mulig midlertidig bygge- og deleforbud jf. Plb § 13-1 for området Nordkapphalvøya avgrenset sør ved Kjæftavann - Vestfjorden i Nordkapp kommune. Forbudet vil gjelde fram til ny områderegulering er vedtatt.

Hensikten med det midlertidige bygge- og deleforbudet er å hindre at det blir utført deling av eiendom, samt bygge- eller anleggsarbeid som hindrer realisering av framtidig reguleringsplan.

Kommunen har jf. Plb § 13-1 tredje ledd anledning til å innvilge tillatelse til tiltak innenfor området. En slik tillatelse vil bero på en konkret skjønnsmessig vurdering.

Eventuelle merknader til varselet sendes Nordkapp kommune innen fredag 13.12.2019.