Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppheving av reguleringsplan - Nordre del av Nordkapp-platået

Varsel om oppheving av reguleringsplan - Nordre del av Nordkapp-platået, vedtatt 02.05.2000

For å unngå at det iverksettes tiltak som kan vanskeliggjøre det pågående planarbeidet, har Nordkapp kommune 17.12.2019 vedtatt bygge- og deleforbud jf. pbl § 13-1. Hensikten med vedtaket om bygge- og deleforbudet er at planleggingsarbeidet skal kunne skje uforstyrret og uten vanskeliggjørende tiltak.

I mellomtiden har det imidlertid kommet påstander om rett til iverksetting av tiltak som etter Nordkapp kommunens syn kan vanskeliggjøre planleggingen. Dette er tiltak som forsøksvis begrunnes i tidligere planvedtak. Planen det vises til har «gått tapt» og fullstendig etterrettelige dokumenter med plankart og bestemmelser er ikke å oppdrive. Vedlagt til varslet her ligger plankart og protokoll fra vedtaket 02.05.2000 For å gi forutsigbarhet og eliminere tvil om hvilket plangrunnlag som gjelder mens kommunen gjennomfører områdeplanegging for Nordkapp-halvøya vil Nordkapp kommune oppheve tidligere planvedtak for området. Det varsles herved oppheving av reguleringsplan «Nordre del av Nordkapp-platået», vedtatt 2.5.2000. Grunneiere og offentlige instanser varsles direkte med brev eller e-post. I tillegg blir varsel om oppheving annonsert i avisa Sagat og på kommunens hjemmeside: www.nordkapp.kommune.no.

Det bes om at eventuelle merknader sendes skriftlig til

Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg,

Epost: postmottak@nordkapp.kommune.no

innen 1. Juni 2021

 

2000-05-02 Plankart (004).pdf

2000-05-02 Planvedtak protokoll (004).pdf

Varsel om oppheving av reguleringsplan - Nordre del av Nordkapp-platået.pdf