Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsel om oppstar av planarbeid – endring av ”Regulering av Eidet i Kamøyvær”, stadfestet 20.02.01

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det herved at det igangsettes arbeid med endring av ”Regulering av Eidet i Kamøyvær” i Nordkapp kommune. Planområdet er avgrenset som vist på kart i figur under og omfatter et areal på ca 600 m2. Planområdet kan bli justert i forbindelse med det videre planarbeidet.

PlanID:                                                    2019-2001-002

ArkivID:                                                   16/2203

Utvalgssak i kommunestyre:      12/19

Ytterligere informasjon finner du her http://www.nordkapp.kommune.no/offentlig-mote-fast-utvalg-for-plansaker-11-09-2019.480328.no.html?moteid=185.ca4119

1.png