I henhold til plan- og bygningslovens §§ 11-12 og 13 vedtok planutvalget den 16.02.2021, sak 2/21, å varsle oppstart av arbeidet med revidering av kommuneplanen for Nordkapp, samt legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut til offentlig ettersyn.

Saksfremlegg med forslag til planprogram, samt planstrategi finner du her:

Saksfremlegg.pdf

Kommunal planstrategi

Forslag til program for kommuneplanens samfunns- og arealdel.pdf

Høringsfristen er satt til tirsdag 6. april 2021. Merknader sendes postmottak@nordkapp.kommune.no eller Nordkapp kommune, pb 403, 9751 Honningsvåg.