I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det med dette om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for et areal ved Eidet i Kamøyvær, Nordkapp kommune. Reguleringsplanen omfatter deler av eksisterende reguleringsplan for Eidet, vedtatt 20.02.2001, og vil etter vedtak erstatte deler av den gamle reguleringsplanen. 

Bakgrunn og formål for planleggingen leses her:

Varsel om oppstart av planarbeid Kamøyvær.pdf

 Forprosjektet til reguleringen kan lastes opp her:

Eidet forprosjekt til regulering.pdf

Avgrensning og alternativer kan lastes opp her:

Avgrensning A4 (003).pdf

Eidet_alt1_med sporing (004).pdf

Eidet_alt2_med sporing (003).pdf

Asplan Viak AS er engasjert av Nordkapp kommune til å bistå med planarbeidet. Grunneiere og offentlige instanser er varslet med brev. 

Innspill/Opplysninger rettes til Asplan Viak AS v/ Allan Hjort Jørgensen, epost : aal@asplanviak.no

Frist for innspill sttes til 18 mars 2021