Varsel om oppstart av planarbeid

Gjelder: Kommunedelplan for Nordkapp-halvøya, Nordkapp kommune

I henhold til Plan- og bygningsloven § 4-1 varsles det med om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Nordkapp-halvøya i Nordkapp kommune. Samtidig med varsling av planoppstart sendes forslaget til planprogram på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter hele Nordkapp-halvøya med kyst, og avgrenses i sør ved Elvevika (Tufjord) - Skarsvågkrysset - Vestfjorden.  Langs vestsiden går Tufjorden, og i nord er området markert ved Tunes, Knivskjellodden og Nordkapp-klippen. I øst grenser området til Vestfjorden. Hele platået inkludert Hornvika inngår i Nordkapp naturvernområde fra 31. mai 1929.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for økt verdiskapning og skape mest mulig forutsigbare rammer for brukerne av området.

Forslag til planprogram kan lastes ned her: Planprogram - utkast.pdf

Spørsmål kan rettes til Vegard Juliussen, tlf 78476546, epost vegard.juliussen@nordkapp.kommune.no

Innspill sendes:

Nordkapp kommune

Postboks 403

9751 Honningsvåg

Epost: postmottak@nordkapp.kommune.no

Frist for innspill settes til 12.08.2016