Helgen står for døren og det er mange som skal ha sosialt samvær og feire Halloween. Ordfører anbefaler at man nå er ekstra forsiktig da det antas å være økt smitterisiko i kommunen.

Flere hjemmetester har vært positiv det siste døgnet og det virker som at vi har et utbrudd. De som har testet positivt på hjemmetester har vært og tatt test på helsestasjonen og svarene vil ikke komme før over helgen.

Ordfører har vært i kontakt med kommunelege John Yngve Løvland som sier at hvis man har symptomer eller har mistanke om smitte, anbefaler vi at de holder seg hjemme og avtaler tid på helsestasjon for testing. Dette selv om man er vaksinert. Teststasjonen åpner ikke før mandag, slik at det ikke vil være mulig å få seg testet før da.

Det vil ikke bli gjennomført noen lokale tiltak, selv om det blir en del covid-19 smitte, men kommunen oppfordrer alle til å vise smittehensyn. Holde litt avstand, sprit og vask hender og ikke delta i sosiale sammenkomster hvis man har symptomer. Det er av alles interesse at vi begrenser et eventuelt smitteutbrudd mest mulig.

Med vennlig hilsen

Tor Harald Mikkola
Fungerende ordfører