Lekkasjen i Gjesvær har oppstått i en nedtappingssluse. Dette har ingen betydning for vannforsyning og distribusjon av vann på nettet. Vannledning som er frostsprengt tilhører nedtappingssystem og er ikke i bruk/avstengt i de siste årene. Denne slusen skal benyttes dersom dammen skal tappes helt ned ved f.eks. ombygging av damkonstruksjon.
Skade på er rør i nedtappingssystem påvirker ikke vannforsyning til innbyggerne i Gjesvær.


Videre har teknisk sektor igangsatt følgende tiltak:

  • Inspeksjon av anlegget fra innsiden av dammen og tetting av nedtappingsrør, slik at skaden i slusen kan utbedres.
  • Det er bestilt bygging av nytt vannhus over anlegget slik at frostsprengning unngås fremover.
  • Vannstand i magasinet overvåkes kontinuerlig. Observasjonene viser normal vannstand i forhold til årstiden. Overskudd av vannet renner ut over sørsiden av dammen.


Alle parametere ved Gjesvær vannverk overvåkes 24/7 og er innenfor normalen. Vanntrykk er på 3,4 bar. Forbruket er på 2,1-2,2 l/s. 
Der er ingen grunn til å konkludere at vannsituasjon i Gjesvær er kritisk.