Det var Nordkapp Kino og Nordkapp Filmfestival som samarbeidet med Honningsvåg skole om å arrangere Honnywood. Regissørbesøk av Benedicte Orvung, skuespillerbesøk av Stig Frode Henriksen, animasjonskurs, mobilfilmkurs og Filmquiz med Hogne, var populære innslag. Reportasjer fra dagen finner du på www.radionordkapp.no