Arbeidslivsdagen er en årlig foreteelse der kommuner og næringsliv kan profilere seg og vise fram hvilke muligheter det er for arbeid og bosetting. Regionens kommuner var også i år tilstedet med egen stand.
 
Også i år fikk alle som besøkte vår stand muligheten til å være med i trekning av en iPad. Den heldige vinneren i år ble Espen Valberg som studerer til sivilingeniør innenfor energi, klima og miljø. Flere hundre besøkte standen til Vest-Finnmark Regionråd og vi fikk en klar tilbakemelding fra fleere om at budskapene fra kommunene ble godt mottatt. I år hadde vi med oss to ungdommer i tillegg til representanter fra den enkelte kommune, Heidi Heggelund fra Hammerfest Energi og Jonas Johnsen fra Repvåg Kraftlag. Begge gjorde en flott innsats som vi satt stor pris på.
Men dagen forveien inviterte vi studenter fra våre medlemskommuner til en pizzakveld på Ølhallen. Ikke i selve Ølhallen, men i tilstøtende lokaler som Mack leier ut til slike arrangement. Her møtte nærmer 20 studenter. Kommunene fikk anledning stiftet et nærmere bekjentskap med noen av våre egne studenter. Det ble vist film og bilder fra kommunene våre og hver kommune fikk anledning til å fortelle om sin fortreffelighet. Underholdning ble det også. To studenter fra Hasvik; Mikael Pedersen Jacobsen og Frida Lydia Hansen som begge studerer på musikkonservatoriet var sporty nok til å stille opp med sang og gitarspill. Vi fikk tilbakemelding om at dette lille arrangementet satte studentene stor pris på.
Oppsummert så var vi som arrangører veldig tilfredse. Det vi også la merke til var at mange studenter fra Vest-Finnmark som besøkte oss på stand ga uttrykk for at de ville tilbake til regionen før eller siden. Også studenter fra andre deler av landet ga uttrykk for at Vest-Finnmark var en spennende region med mange muligheter og at de faktisk hadde tenkt tanken om å søke arbeid i regionen. Så her ligger det utfordringer og muligheter til både næringsliv og kommuner for å få tilført kompetent arbeidskraft.

Les mer på Vest-finnmark sine hjemmesider