VEST-FINNMARK REGIONRÅD

HONNINGSVÅG 8. OG 9. MARS 2010.


KJØREPLAN


Kl. 12.00 Innsjekking og lunsj

Kl. 13.00 Skifergass og Stockman! Konsekvenser og utfordringer for Vest-Finnmark!
V/daglig leder Arvid Jensen, Bedriftskompetanse AS

Kl. 14.00 Hvilke strategier og konkrete planer har Høgskolen i Finnmark for å innfri sitt mandat om å være en utviklingsaktør som effektivt kan bistå kommunene i Vest-Finnmark i sitt arbeid for å utvikle levedyktige lokalsamfunn i hele regionen?
v/rektor Ketil Hanssen, Høgskolen i Finnmark
(Undertegning av partnerskapsavtale)

Kl. 15.00 Kaffe

Kl. 15.30 IKT – Samarbeid

Kl. 17.30 ”Flytt Hit”

Kl. 17.45 Strategisk plattform 2010 – gjennomgang av tiltakene

Kl. 19.30 Middag sammen med KNS-utvalget Finnmark fylkeskommune


Dag 2:

Kl. 09.00 LU-fiskutvalgets innstilling – Fiskeri- og havbrukspolitikk!
v/Utvalgsmedlem Arne Martin Luther

Kl. 10.30 Kaffe

Kl. 11.00 Andre saker
- Oppgradering GIS/LINE

Kl. 12.00 Avslutning, lunsj og hjemreise